Устройствата FIBARO създават интегрирана екосистема, съобразена с функциите на помещенията и предпочитанията на обитателите.